Kiểm tra thông tin sản phẩm và hạn bảo hành tại Khải Hoàn Laptop

Nhập số điện thoại hoặc Serial Number hoặc IMEI của sản phẩm và nhấn Tìm kiếm.

Đang tìm kiếm...

————————

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BẢO HÀNH

Để tra cứu bảo hành của thiết bị, bạn điền vào số điện thoại hoặc Serial Number hay IMEI của sản phẩm (viết tắt là S/N hay IMEI) và nhấn vào nút Tra cứu.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Áp dụng từ: 01/01/2022

– Lỗi là đổi mới trong vòng 7 ngày
– Sau 7 ngày:

  • Nếu sản phẩm mới bị lỗi thời gian bảo hành theo chính sách của hãng.
  • Nếu sản phẩm cũ bảo hành 3 hoặc 6 tháng theo chính sách của Khải Hoàn Laptop công bố khi bán sản phẩm

– Không áp dụng chính sách trả hàng hoàn tiền nếu sản phẩm không lỗi.

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

Tháng 1Tháng 2 – 12

– 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…).
– Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (Khải Hoàn Laptop sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng).
Hoặc:

Khách hàng trả máy & Khải Hoàn Laptop hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng.

Hoặc:
Khách hàng trả máy & Khải Hoàn Laptop hoàn lại tiền và thu phí thêm 5% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

VD: Ở tháng thứ nhất, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 75% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 70%….

RIÊNG ĐỐI VỚI LAPTOP:
– Thời gian bảo hành Laptop tại các Trung tâm bảo hành chính HÃNG, được kích hoạt bảo hành khi xuất hàng ra khỏi nhà máy sản xuất của HÃNG do đó thời gian bảo hành của laptop có thể “bằng hoặc thấp hơn” thời gian bảo hành  của Khải Hoàn Laptop ghi trên hóa đơn xuất bán cho Khách Hàng.
Khải Hoàn Laptop cam kết bảo hành chính hãng theo thời gian ĐƯỢC ghi trên hóa đơn khi xuất bán cho Khách Hàng. Trường hợp có sự chênh lệch thời gian bảo hành của HÃNG thấp hơn thời gian bảo hành của Khải Hoàn Laptop thì Khách Hàng vui lòng mang sản phẩm đến Khải Hoàn Laptop để được bảo hành chính hãng.

Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng):

Tháng 1Tháng 2 – 12

Hoàn lại tiền máy với giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%). VD: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 70%…

Công ty nhập lại sản phẩm cũ theo điều khoản “trả lại hàng” (*) đồng thời xuất bán lại sản phẩm mới.
Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng khách hàng phải trả và công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khoản phí này.

Sản phẩm lỗi do người sử dụng:

  • Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.
  • Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
  • Màn hình bị trầy xước.

=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. Khải Hoàn Laptop hỗ trợ chuyển bảo hành, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Lưu ý:

Quy định về điều khoản thu lại hàng của Khải Hoàn Laptop sẽ bao gồm: quy định về thời gian đổi trả, cách đổi trả, mức hoàn tiền & mức phí theo nội dung đã cung cấp bên trên, cùng với điều kiện đổi trả như sau:
– Tất cả TH KH báo lỗi phải chuyển Khải Hoàn Laptop thẩm định trước khi ra quyết định nhập đổi, nhập trả.
– Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 5% trên giá hoá đơn, Mất hộp thu phí 300.000đ).
– Quà khuyến mãi: thu phí theo giá hoàn lại do Khải Hoàn Laptop công bố khi bán sản phẩm. Nếu không công bố giá trị khuyến mãi thì sẽ thu phí không lớn hơn 5% giá trị cho mỗi món quà khuyến mãi .
Đối với sản phẩm mua trả góp:
– Quý khách phải thanh lý hợp đồng và chịu phí (quý khách liên hệ công ty trả góp để biết số tiền chính xác)

 

Kiểm tra thông tin sản phẩm và hạn bảo hành tại Khải Hoàn Laptop

Nhập số điện thoại hoặc Serial Number hoặc IMEI của sản phẩm và nhấn Tìm kiếm.

Đang tìm kiếm...

————————

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BẢO HÀNH

Để tra cứu bảo hành của thiết bị, bạn điền vào số điện thoại hoặc Serial Number hay IMEI của sản phẩm (viết tắt là S/N hay IMEI) và nhấn vào nút Tra cứu.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Áp dụng từ: 01/01/2022

– Lỗi là đổi mới trong vòng 7 ngày
– Sau 7 ngày:

  • Nếu sản phẩm mới bị lỗi thời gian bảo hành theo chính sách của hãng.
  • Nếu sản phẩm cũ bảo hành 3 hoặc 6 tháng theo chính sách của Khải Hoàn Laptop công bố khi bán sản phẩm

– Không áp dụng chính sách trả hàng hoàn tiền nếu sản phẩm không lỗi.

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

Tháng 1Tháng 2 – 12

– 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…).
– Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (Khải Hoàn Laptop sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng).
Hoặc:

Khách hàng trả máy & Khải Hoàn Laptop hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng.

Hoặc:
Khách hàng trả máy & Khải Hoàn Laptop hoàn lại tiền và thu phí thêm 5% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

VD: Ở tháng thứ nhất, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 75% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 70%….

RIÊNG ĐỐI VỚI LAPTOP:
– Thời gian bảo hành Laptop tại các Trung tâm bảo hành chính HÃNG, được kích hoạt bảo hành khi xuất hàng ra khỏi nhà máy sản xuất của HÃNG do đó thời gian bảo hành của laptop có thể “bằng hoặc thấp hơn” thời gian bảo hành  của Khải Hoàn Laptop ghi trên hóa đơn xuất bán cho Khách Hàng.
Khải Hoàn Laptop cam kết bảo hành chính hãng theo thời gian ĐƯỢC ghi trên hóa đơn khi xuất bán cho Khách Hàng. Trường hợp có sự chênh lệch thời gian bảo hành của HÃNG thấp hơn thời gian bảo hành của Khải Hoàn Laptop thì Khách Hàng vui lòng mang sản phẩm đến Khải Hoàn Laptop để được bảo hành chính hãng.

Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng):

Tháng 1Tháng 2 – 12

Hoàn lại tiền máy với giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%). VD: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 70%…

Công ty nhập lại sản phẩm cũ theo điều khoản “trả lại hàng” (*) đồng thời xuất bán lại sản phẩm mới.
Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng khách hàng phải trả và công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khoản phí này.

Sản phẩm lỗi do người sử dụng:

  • Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.
  • Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
  • Màn hình bị trầy xước.

=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. Khải Hoàn Laptop hỗ trợ chuyển bảo hành, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Lưu ý:

Quy định về điều khoản thu lại hàng của Khải Hoàn Laptop sẽ bao gồm: quy định về thời gian đổi trả, cách đổi trả, mức hoàn tiền & mức phí theo nội dung đã cung cấp bên trên, cùng với điều kiện đổi trả như sau:
– Tất cả TH KH báo lỗi phải chuyển Khải Hoàn Laptop thẩm định trước khi ra quyết định nhập đổi, nhập trả.
– Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 5% trên giá hoá đơn, Mất hộp thu phí 300.000đ).
– Quà khuyến mãi: thu phí theo giá hoàn lại do Khải Hoàn Laptop công bố khi bán sản phẩm. Nếu không công bố giá trị khuyến mãi thì sẽ thu phí không lớn hơn 5% giá trị cho mỗi món quà khuyến mãi .
Đối với sản phẩm mua trả góp:
– Quý khách phải thanh lý hợp đồng và chịu phí (quý khách liên hệ công ty trả góp để biết số tiền chính xác)