Macbook Pro 2019, 15”, Core i7 2.6GHz, 32GB RAM, 512GB SSD. AppleCare+ tới 11/7/2022. Fullbox new 98-99%

37.000.000 41.500.000 

Đã bán: 5

Tình trạng thực tế:

  • Đã sử dụng, ngoại hình 98-99%
  • Hoạt động hoàn hảo không có lỗi
  • Chu kỳ pin: 189
  • Còn bảo hành AppleCare+ tới tháng 7/2022

Chọn thêm các dịch vụ miễn phí

  • Hỗ trợ cài đặt
  • Giao hành nhanh
  • Bộ sản phẩm gồm: Sạc, Adaptor
  • Bảo hành 01 tháng.
  • Bao test 7 ngày